O obci Lomné

Obec patrí do Prešovského samosprávneho kraja, okres Stropkov, región Ubianska dolina. Počet obyvateľov obce sa pohybuje okolo 270, z toho je v predproduktívnom veku 17%, v produktívnom 61% a v poproduktívnom veku 22%.  Starostom obce je  Ľudmila Hospodárová.
Čítajte viac...

Obecné symboly

Počas posledných rokov sa vykonali rozsiahle výskumy v obecnej symbolike. Ak sa doteraz nepodarilo objaviť historický znak obce, je malá pravdepodobnosť, že sa v dohľadnej dobe nájde. Lomné má však veľmi vďačný názov, a tak poskytuje možnosť navrhnúť pre obec novotvar. Vychádzajúc teda z názvu obce bolo navrhnuté vytvoriť erb, ktorý bude hovoriacim znakom obce. Nakoľko sa Lomné nachádza v južnej časti Nízkych Beskýd, odporúčalo sa použiť zelený štít.
Čítajte viac...

História obce

Názov obce sa vyskytoval v rôznych obmenách: 1369 Lomna, 1382 Lumpna, 1410 Lomna, 1920 Lomné, maďarsky Lomna.

História obce Lomné bola donedávna málo známa. Vďaka najnovším výskumom J. Beňka je už známe, ako a kedy obec vznikla. Uvádza, že jedinou písomne doloženou osadou v severnej časti Zemplína, založenou na nemeckom dedinskom práve je práve Lomné (possessio Lona).
Čítajte viac...