O turistike v regióne Domaša

Pahorkatinový charakter okolia Domaše je ideálnym miestom pre nenáročnú turistiku.
Rekreačné strediská na Domaši sú priam predurčené na turistické rekreačné aktivity počas celého roka. Všetky trasy je možné realizovať bežnými spôsobmi presunu: peši, nordic walking (chôdza s paličkami), na bicykli, v zime na bežkách a na snežniciach.
Východzími miestami (VM) môže byť RS Mládežnícka osada, RS Dobrá, RS Valkov, RS Turany nad Ondavou, RS Nová Kelča, RS Holčíkovce či  RS Poľany.

Čítajte viac...

Východisko RS Mládežnícka osada

Zalesnené okolie smerom na západ a juh je vhodné na krátke prechádzky. Cestou po priehradnom telese (hrádzi) smerom na východ sa dá prejsť do rekreačného strediska Poľany a Holčíkovce.
Túra „Kvakovce“
Z osady smerom na RS Dobrá podľa červenej značky k odbočke modrej značky, ktorá je hneď za druhou vľavo odbočujúcou cestou. Krátkym svahom vystúpime na prašnú cestu a ňou smerom na juhozápad lesom sa dostaneme na kopec k bývalej osade Pohlodok. Pokračujeme cesta pod Pohlodkom na hornú stanica vleku. Pokračujeme smerom na bývalú poľskú osadu Verchy, cez Dobrianky, prejdeme Petkovský potok,  Petkovce a Michalok do osady Kamenec (404,0 m). Potom mostom prekračujeme Kvakovský potok a cestou nad rozsiahlymi oráčinami okrajom lesa schádzame do obce Kvakovce. Čítajte viac...

Východisko RS Dobrá


Toto stredisko má najlepšie podmienky na letnú i zimnú turistiku. Rozľahlé zalesnené zázemie umožňuje množstvo vychádzok a túr. Od zátoky vedú štyri značkované turistické cesty. Je tu aj lyžiarsky vlek.
Túra „Za poznaním zanikajúcich osád“
Po modrej značke k bývalej osade Pohlodok a odtiaľ podľa opisu pri východisku Mládežnícka osada (cesta pod Pohlodkom – horná stanica vleku – bývalá poľská osada – Verchy – Dobrianky – na Bučkoch (528 m) – kóta 377 m – poľovnícka chata Hanka – Pohlodok)
Čítajte viac...

Východisko RS Valkov


Strediskom vedie zelene a žlto značkovaná cesta. Valkov má veľmi dobré turistické zázemie. Na prechádzky je vhodné bezprostredné okolie vodného diela a zalesnené priestranstvá smerom na západ, sever a juh. Vrcholové lúky i holiny poskytujú pekné čiastkové výhľady. Príťažlivé sú vychádzky do okolia Grófne, Vysokane, Lysej hory. Na chrbty okolitej pahorkatiny výstupy z oboch strán sú pomerne strmé a miestami namáhavejšie.
Túra „Grófňa – trepecký kostolík“
Čítajte viac...

Východisko RS Turany nad Ondavou

Na vychádzky sú vhodné lesné priestory smerom na východ v trojuholníku ohraničenom obcami a cestami Mrázovce – Tokajík – Vyšný Hrabovec s dominantami Čierťaž (400 m) a Hrabovská hora (298 m). Vhodný je aj lesný komplex s Baníkovom (416 m) na východ od obce Miňovce. Sú to členité, zalesnené kopce bez výhľadov.
Túra „Poznávací okruh“, orientačne náročná Čítajte viac...

Východisko RS Nová Kelča

Na krátke prechádzky je vhodný zalesnený vrch Čopánka (310 m) a breh nádrže, na dlhšie vychádzky sú primerané terény Šnidárky na severovýchod a východ od obce Nová Kelča. Od salaša Alpina nimi prechádza modro značkovaná turistická cesta do Tokajíka, z Holčíkoviec vedie cez Kelčianky červene značkovaná turistická cesta do obce Závada.
Túra „K pamätníkom SNP v Tokajíku“
Autobusom do obce Tokajík. Po obhliadke pamätníka a pamätnej izby podľa modrej značky k pamätníku 32 zavraždených občanov severne nad obcou. Značkovaná cesta pokračuje ďalej do Brusnice a Stropkova. Čítajte viac...

Východisko RS Holčíkovce

Na nenáročné prechádzky poskytujú príležitosť lesíky pri vodnej ploche, ktoré miestami siahajú až za cestu Vranov nad Topľou – Stropkov. Smerom na juh možno okolo Domaše prejsť do RS Poľany a cestou cez hrádzu do Mládežníckej osady. Na dlhšie vychádzky je vhodný lesný komplex Stykovice za obcou Holčíkovce, rozprestierajúci sa medzi obcami Giglovce a Košarovce. Zalesnenou Šnidárkou prechádza červene značkovaná turistická cesta do obce Závada.
Túra „Tokajík – Piskorovce – Šnidárka“ 
Čítajte viac...

Východisko RS Poľany

Na prechádzky sa hodia scénericky pekné zmiešané porasty okolo strediska a čiatočne zalesnený priestor na juh od RS Poľany medzi tokmi Ondavy a Ondalíka. .
Čítajte viac...