Dubnícke opálové bane

1118308893.jpgJedinečný svetový unikát - Dubnícke opálové bane - sa nachádza 28 km od Prešova, v strede Slánskych vrchov, medzi obcami Zlatá baňa a Červenica. Dubnícke opálové bane sú najväčším a najstarším ložiskom drahého opálu, majú najväčší rozsah banských prác a najväčšiu ložiskovú mocnosť. Počiatky ťažby siahajú až do predrímskych čias a prvá písomná zmienka sa zachovala z 14. mája 1597. Banská ťažba sa oficiálne skončila v roku 1922. Od počiatku ťažby až do roku 1922 bolo v lokalite opálových baní vyrazených ručne viac ako 30 štôlní s celkovou dĺžkou cez 22 km.

Opál patrí medzi drahé kamene, môže mať až 60 farebných odtieňov a v minulosti mu pripisovali magické účinky. Najväčší drahý opál na svete bol nájdený v koryte potoka Olšavka približne v roku 1775. Jeho rozmery sú úctihodné: 13 x 7 x 7 cm, hmotnosť 594 gr (2970 karátov).

Okrem opálu sa v Dubníckych baniach nachádza ešte jeden unikát. Bane sú podľa počtu druhov najväčším zimoviskom netopierov na Slovensku. Zimuje tu až 4 000 netopierov zo 16 druhov.

Dubnícke opálové bane sú prístupné verejnosti. Záujemci môžu navštíviť staré banské diela po ťažbe, hľadať drahý opál alebo si surový či brúsený opál priamo kúpiť. Odvážlivci môžu skúsiť aj potápanie v zatopenej časti bane Viliam.