Opiná - obec

1118314206.jpgObec, písomná zmienka je z r. 1427, patrila panstvu Lipovec. Kaštieľ neskororenesančný z r. 1689, klasicisticky upravený v r. 1840. Kostol rímskokatolícky gotický zo začiatku 16. stor., upravovaný v 18. a 19. stor. Kostol evanjelický z r. 1926, oltárny obraz od M. Jordána z r. 1927. Na cintoríne drevené stĺpové náhrobníky s reliéfnymi symbolmi miestnej výroby z 1. polovice 20. storočia. Variant východoslovenského ľudového odevu – kendický.