Radvanovské skalky

1118315126.jpgChránený areál, vyhlásený v r. 1990, výmera 0,76 ha. Ochrana typického suchomilného a teplomilného trávnatého spoločenstva bradlového pásma s veľkým výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín.