Hermanovce nad Topľou

1118317488.jpgObec založená na zákupnom práve, doložená z r. 1402. Nálezisko bronzových pokladov z mladšej doby bronzovej, sporadické nálezy slovanskej keramiky. V 15. a 16. stor. pokusom ťažili zlato v hermanovských horách. V 19. stor. sa v chotári obce ťažila železná ruda. Za pomoc partizánskemu zväzku Čapajev celú obec fašisti 8. 9. 1944 vypálili.
V obci a v údolí Starého potoka sú pamätníky na pôsobenie tejto partizánskej skupiny. V údolí Starého potoka sa nachádza najväčší andezitový skalný komplex v Slanských vrchoch Hermanovské skaly. Pod ním ubytovňa ZEOCEM a kúpalisko. V blízkosti ubytovne je železito-uhličitý minerálny prameň.