História obce

Osídlenie nastalo v eneolite o čom svedčia nálezy patriace do kultúrnej skupiny východoslovenských mohýl. Bol to roľnícko-pastiersky ľud, príslušníci východnej vetvy kultúry so šnúrovou keramikou. Prišli sem zo severu. Ich sídla sa nenašli, zato však početné mohylové hroby. Na jednom pohrebisku je spravidla 10-15 mohýl, na celom východnom Slovensku sa odhaduje asi 2 000 mohýl z tohto obdobia. Pochovávanie bolo kostrové aj žiarové, keramika bola zdobená odtlačkom šnúry. Charakteristické je chudobné alebo nijaké vybavenie hrobov.

Obec Slovenská Kajňa je doložená z roku 1334 ako Kanya, neskôr ako Kanyow (1410), Kajnya (1773), Slovenská Kajna (1808), Slovenská Kajňa (1920); po maďarsky Tótkajnya, Alsónyirjés.
Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1323. Úrodná pôda vytvorila predpoklady pre rozvoj poľnohospodárstva i v tejto obci. V roku 1363 bola súčasťou panstva Čičava. V roku 1493 mala 6 usadlostí. Od polovice 16. storočia bola zemianskym majetkom, v 17. storočí časť obce vlastnili Paulíni z Vranova, v 18. storočí Bydeskutyovci.
V roku 1715 mala 17 opustených a 12 obývaných domácností, v roku 1787 mala obec 44 domov a 328 obyvateľov, v roku 1828 mala 55 domov a 410 obyvateľov. V rokoch 1880-1890 sa mnohí vysťahovali.
Za kapitalizmu sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom. Počas SNP spolupracovali s partizánmi. Štátne majetky boli od roku 1965. V roku 1966 bola časť chotára zatopená vodou z priehrady Domaša. Obyvatelia pracovali v poľnohospodárstve, v stavebníctve a priemysle na okolí.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť