Obecné symboly

Pri pátraní po histórii obecných symbolov  sa na Slovensku ani v zahraničí sa nepodarilo nájsť obecnú pečať so znamením, nedochovali sa ani druhotné správy, poukazujúce na existenciu staršieho pečatidla s pečatným obrazom využiteľné ako podklad pre vytvorenie erbu.

Preto bolo potrebné pristúpiť k tvorbe úplne nového erbu. Po konzultáciách s obecným úradom sa ako vhodné ukázalo vychádzať pri tom z názvu obce. Erbovým znamením sa tak stala baza, obsiahnutá v slovenskom a ešte jasnejšie v starom maďarskom názve obce (Bodzás). Na želanie obecného zastupiteľstva boli vyhotovené dva návrhy: s kvetom bazy a s kalamárom, symbolizujúcim atrament, vyrábaný v minulosti z plodov bazy. Erb vytvorený na tomto základe sa po jeho prijatí stal tzv. hovoriacim erbom, aké používa nejedna obec či mesto na Slovensku aj v iných krajinách.


V striebornom (bielom) poli štítu zelená vetvička bazy, s čiernymi plodmi.

Štít neskorogotický

Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít bol zvolený pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike.
Predkladaný návrh sa stal platným erbom obce Bžany po jeho odsúhlasení obecným zastupiteľstvom.