Východisko RS Holčíkovce

Na nenáročné prechádzky poskytujú príležitosť lesíky pri vodnej ploche, ktoré miestami siahajú až za cestu Vranov nad Topľou – Stropkov. Smerom na juh možno okolo Domaše prejsť do RS Poľany a cestou cez hrádzu do Mládežníckej osady. Na dlhšie vychádzky je vhodný lesný komplex Stykovice za obcou Holčíkovce, rozprestierajúci sa medzi obcami Giglovce a Košarovce. Zalesnenou Šnidárkou prechádza červene značkovaná turistická cesta do obce Závada.
Túra „Tokajík – Piskorovce – Šnidárka“ 
Do obce Tokajík autobusom. Po prehliadke pamätníka a pamätnej izby podľa modrej značky na sever k pamätníku 32 zavraždených občanov. Odtiaľ podľa zelenej značky smerom na východ až juhovýchod cez čiatočne zalesnený kopec do blízkosti obce Piskorovce ne červenú značku. Ňou zhruba smerom na juh cez zalesnenú Šnidárku sa dostaneme do blízkosti vodnej nádrže. Za Kelčiankami križujeme cestu Vranov nad Topľou – Stropkov a schádzame do späť do strediska Holčíkovce.