Východisko RS Nová Kelča

Na krátke prechádzky je vhodný zalesnený vrch Čopánka (310 m) a breh nádrže, na dlhšie vychádzky sú primerané terény Šnidárky na severovýchod a východ od obce Nová Kelča. Od salaša Alpina nimi prechádza modro značkovaná turistická cesta do Tokajíka, z Holčíkoviec vedie cez Kelčianky červene značkovaná turistická cesta do obce Závada.
Túra „K pamätníkom SNP v Tokajíku“
Autobusom do obce Tokajík. Po obhliadke pamätníka a pamätnej izby podľa modrej značky k pamätníku 32 zavraždených občanov severne nad obcou. Značkovaná cesta pokračuje ďalej do Brusnice a Stropkova. Od pamätníka sa vrátime späť do obce. Pokračujeme podľa modrej značky na zalesnený masív Šnidárky a ním bez výhľadov, pozorne sledujúc značky, zídeme na hradskú a k salašu Alpina na odbočke cesty do Novej Kelče.