Východisko RS Turany nad Ondavou

Na vychádzky sú vhodné lesné priestory smerom na východ v trojuholníku ohraničenom obcami a cestami Mrázovce – Tokajík – Vyšný Hrabovec s dominantami Čierťaž (400 m) a Hrabovská hora (298 m). Vhodný je aj lesný komplex s Baníkovom (416 m) na východ od obce Miňovce. Sú to členité, zalesnené kopce bez výhľadov.
Túra „Poznávací okruh“, orientačne náročná
Z Turian nad Ondavou hradskou smerom na Stropkov (na sever) na odbočku cesty do Mrázoviec a ňou asi 900 m vpravo. Pri prvom prítoku potoka zľava zabočíme lesnou lesnou cestou vľavo (na severovýchod) a vedľa potoka v hustom lesnom poraste vystupujeme asi 2 km. Najprv mierne, potom strmo až na západný svah Baníkova, ktorým vedie lesná cesta v smere severozápad – juhovýchod. Z tohoto miesta môžeme krížom cez les vystúpiť na blízky zalesnený vrchol Baníkova, je to približne 400 m na severovýchod s výškovým rozdielom asi 65 m. Vrátime sa na miesto, z ktorého sme odbočili na vrchol, a pokračujeme nadväzujúcou cestou vpravo (na juhovýchod). Hustým lesom bez výhľadov s malými lúčkami prídeme na ďalšiu cestu. Ňou zídeme do doliny severne nad obcou Tokajík. Odtiaľ nás modré značky zavedú do obce (je tu pomník obetiam fašizmu a pamätná izba). Pokračujeme cestou smerom na Mrázovce. Asi 500 metrov za poslednými tokajíckymi domami odbočíme cestou vľavo do osady Vyšný Hrabovec s opusteným dreveným kostolíkom Z južného okraja obce prejdeme poľnou cestou doprava a okolo domov vystupujeme oráčinami k lesu. Popod Hrabovskú horu prejdeme na druhú stranu vrchu a dostaneme sa na hradskú pod obcou Turany nad Ondavou.