Východisko RS Dobrá


Toto stredisko má najlepšie podmienky na letnú i zimnú turistiku. Rozľahlé zalesnené zázemie umožňuje množstvo vychádzok a túr. Od zátoky vedú štyri značkované turistické cesty. Je tu aj lyžiarsky vlek.
Túra „Za poznaním zanikajúcich osád“
Po modrej značke k bývalej osade Pohlodok a odtiaľ podľa opisu pri východisku Mládežnícka osada (cesta pod Pohlodkom – horná stanica vleku – bývalá poľská osada – Verchy – Dobrianky – na Bučkoch (528 m) – kóta 377 m – poľovnícka chata Hanka – Pohlodok)

Doporučujeme vyskúšať z tohto východiska aj túry „Detrícky okruh“ alebo „Grófňa – trepecký kostolík“.
„Detrícky okruh“
Od zátoky popri jej južnom výbežku lesnou prašnou cestou vľavo (cez zátoku neprechádzame) dolinou Suchého potoka. Do doliny vchádza aj zelená značka na Detrík, ktorá však po krátkom úseku odbočuje na kopec k chatovej osade vpravo. Pokračujeme dolinou míňajúc odbočku cesty k bývalej osade Lipníky (311,2 m) a okolo skládky dreva. Pred rozvetvením záveru doliny pridržiavame sa cesty vpravo (na sever) a strmejšie vystúpime na zelene značkovanú vozovú cestu vedúcu po chrbáte (Breziny 375,1 m). Cestou sa dáme vľavo (na západ). Z lesa vyjdeme na obrábané pozemky a v závere okolo ohradených plantáží OŠM do obce Detrík, situovanej v miernej kotlinke.
Návrat peknou dolinou Syrového potoka bezprašnou cestou. Na kopci nad obcou Detrík, na rozdvojení ciest neďaleko kostola, ideme cestou vpravo (na sever). Vrch Táboriská obchádzame od západu, pričom ustavične zostupujeme. Po stretnutí so Syrovým potokom v doline (zľava) sa skrúcame na juhovýchod a pokračujeme po ľavom brehu potoka. V dolnej časti doliny sa zľava na cestu napája červená a žltá značka. Podľa nich okolo niekoľkých chát zídeme k východiskovému miestu pri zátoke v stredisku.


„Grófňa – Trepecký kostolík“
Od zastávky autobusu pred obchodom s potravinami podľa červenej a žltej značky bezprašnou cestou cez zátoku do doliny Syrového potoka smerom na Detrík. Povyše chát po pravej strane cesty odbočujeme vpravo (na severovýchod) cez neveľkú lúku do listnatého lesa. Širokou lesnou cestou rovnomerne vystupujeme, v závere odbočujeme vpravo strmším chodníkom na južný výbežok a ním smerom k vrcholu Grófne (374,9 m). Z miesta, kde cesta vychádza na okraj lesa, sa naskytujú rozhľady na strednú časť vodnej nádrže. Odtiaľ vedie poľná cesta dole oráčinami. Ňou odbočujeme a zostupujeme pridržiavajúc sa ciest doľava tak, aby sme čo najkratšie zišli k náprotivnému zalesnenému cípu v bezprostrednej blízkosti vodnej nádrže, do ktorej vteká bezmenný potôčik. Tu sa nachádza chátrajúci kostolík zo zaplavenej obce Trepec. Do RS Valkov vedie odtiaľ príjemná vozová cesta. Príjemné a tiché miesto priam láka na odpočinok. Pri návrate na krátkom úseku sa vrátime do úžľabiny, najbližšou cestou vľavo prekročíme plytký potok a po druhej strane úžľabiny sa vrátime do tesnej blízkosti vodnej plochy nádrže. Vo svahu vedie chodník, ktorý nás okolo brehov zavedie na severovýchodný okraj strediska Dobrá a na východiskové miesto.