Východisko RS Mládežnícka osada

Zalesnené okolie smerom na západ a juh je vhodné na krátke prechádzky. Cestou po priehradnom telese (hrádzi) smerom na východ sa dá prejsť do rekreačného strediska Poľany a Holčíkovce.
Túra „Kvakovce“
Z osady smerom na RS Dobrá podľa červenej značky k odbočke modrej značky, ktorá je hneď za druhou vľavo odbočujúcou cestou. Krátkym svahom vystúpime na prašnú cestu a ňou smerom na juhozápad lesom sa dostaneme na kopec k bývalej osade Pohlodok. Pokračujeme cesta pod Pohlodkom na hornú stanica vleku. Pokračujeme smerom na bývalú poľskú osadu Verchy, cez Dobrianky, prejdeme Petkovský potok,  Petkovce a Michalok do osady Kamenec (404,0 m). Potom mostom prekračujeme Kvakovský potok a cestou nad rozsiahlymi oráčinami okrajom lesa schádzame do obce Kvakovce.
Návrat:
a/ Dlhšia, ale pohodlnejšia trasa vedie z južnej časti obce do Slovenskej Kajne a odtiaľ po pravom brehu Ondavy do strediska
b/ Z východného okraja obce poľnou cestou po ľavom brehu potoka asi 1 km. Pri Kvakovskom potoku (druhý zľava od obce) odbočíme cestou najprv vľavo a o chvíľu zase vpravo (križujeme žlto značkovanú cestu), ale nevystúpime až na chrbát zalesneného výbežku, obchádzame ho smerom na východ až severovýchod. Potom hociktorou cestou zídeme na hradskú v blízkosti nádrže a po nej smerom na sever sa dostaneme do strediska.

Ďalšími zaujímavými túrami z tohto východiska sú „Za poznaním zanikajúcich osád“, „Za tichom k čistému potôčiku v blízkej dolinke“ či „Na druhú stranu vodnej nádrže“.

„Za poznaním zanikajúcich osád“
Z modro značkovanej turistickej cesty v úseku RS Dobrá – Kvakovce mimo ohradených pozemkov OŠM a zakázaných ciest odbočíme ktoroukoľvek užívanou cestou smerom na západ. Na neveľkom území sa tu nachádzajú zaniknuté alebo zanikajúce osady (Verchy, Poľská Osada, Dobrianky, Pohlodok). Najistejší návrat je dolinou Kvakovského potoka (po prúde), ňou vedú cesty, ktoré vyúsťujú neďaleko Pohlodku na tej istej ceste, z ktorej sme odbočovali. Pri dostatku času výlet možno z Dobrianok predĺžiť tak, že vozovou cestou vedľa bezmenného potôčika pokračujeme priamo na juh do obce Michalok a z jeho južnej časti odbočíme vozovou cestou vľavo (na východ) cez odlesnený kopec do obce Kvakovce.

„Za tichom k čistému potôčiku v blízkej dolinke“
Podľa predchádzajúceho opisu do Kvakoviec na Pohlodok a odtiaľ podľa žltej značky vľavo do plytkej zalesnenej dolinky v južnej časti Kvakovského potoka.
Návrat po žltej značke poľnou cestou do Slovenskej Kajne, kde stojí za pozretie starý židovský cintorín. Pokračujeme po starej ceste cez most na štátnu cestu a späť do východiska v RS Dobrá. Cestu si možno skrátiť – za pravostranným prítokom potoka, kde sa končí listnatý les, odbočíme po kraji lesa alebo nadväzujúcou poľnou cestou doľava na blízku hradskú a po nej vľavo (na sever) prídeme do strediska.

„Na druhú stranu vodnej nádrže“
Podľa červenej značky hradskou smerom na juh, po chvíli odbočujeme vľavo chodníkom cez lesík na hrádzové teleso, ním na ľavú stranu vodnej nádrže a chodníkom cez mierny zalesnený kopec do RS Poľany. Po jeho prehliadke pokračujeme podľa červenej značky blízko vody do ďalšieho RS, Holčíkoviec. Návrat do RS Dobrá (bol možný výletnou loďou) a zasa podľa červenej značky do východiskového miesta.