Potápanie

Priemerná viditeľnosť je asi 2 - 5 m, v letných mesiacoch aj menej. Dno je prevažne ílovito - bahnité bez významného porastu vodných rastlín. Najviac rastlín je okolo brehov do hĺbky 3 - 4 m. Dno sa mierne zvažuje a je málo členité. Maximálna prevádzková hladina je 162,4 m n. m. a maximálny vodný objem je 166,5 mil. m3.
Pri ponoroch je možné z hľadiska fauny sledovať slávku jedlú, ostrieža, šťuku, zubáča, ploticu, kapra, sumčeka amerického, sumca, úhora a ďalšie druhy sladkovodných rýb.

Na potápanie na Domaši sú najvhodnejšie lokality Trepec, Kelča, Dobrá, Monika, Eva, Zátoka Zajačia Debra a Valkov – Tišava.

Lokalita Trepec: Zaujímavé potápanie je pod kostolíkom na pravej strane, kde sú ešte pozostatky domov. K videniu sú tam zborené základy domov, platne, pivnice a zvyšky nosných múrov s trčiacimi armatúrami (pozor - hrozí možnosť zachytenia sa). Prístup na túto lokalitu je zložitejší. Treba ísť cez stredisko Dobrá (ľavá strana) a za chatou SAD zabočiť doprava a po poľnej ceste asi 5 km. V letných mesiacoch, keď je sucho, sa tam dá dostať pri opatrnej jazde aj osobným autom. Ďalší prístup je zo strediska Valkov - Tišava, ale kvôli popadaným stromom nie je možný prístup autom. Vhodné použiť čln z náprotivnej strany (ľahký prístup autom na Nová Kelča - Krym)

Lokalita Kelča: Potápanie pred kostolíkom a smerom proti prúdu. Zrúcaniny častí domov podobne ako na Trepci. Ľahký prístup z cesty č. 557.

Lokalita Dobrá:
Potápanie na výbežku pri chatovej oblasti na severnej strane strediska Dobrá. Možnosť vidieť len nepatrné zvyšky domov, ale je tu bohatší výskyt ostriežov, zubáčov a šťúk v poraste vodných rastlín okolo brehu. V noci je možné vidieť úhory a menšie sumce.

Lokalita Monika: Treba sa vybrať od pláže smerom ku priehradnému múru. Vo vode popri brehu sú zaujímavé  pohľady na nahádzané balvany, ktoré poskytujú skrýše pre ryby.

Lokalita Eva: Na ľavej (južnej) strane zátoky je možné v noci vidieť sumčeka amerického a väčšie množstvo rýb. Cez deň je to lokalita typu mesačná krajina.

Lokalita Zátoka Zajačia Debra:
Je to zátoka s hĺbkou 4 - 6 m, ktorá sa pri vyústení rázne lomí a padá do hĺbky okolo 15 až 20 metrov!!! Práve v tejto lokalite sa v roku 2000 pri potápaní z člna utopil humenský potápač. Mimo zátoky sú pod vodou pne stromov a pod nimi je možné vidieť ostriežov. V dierach v dne sú ukryté úhory, ktoré sa v noci vyberajú hľadať potravu. Prístup je smerom z Turian nad Ondavou, za bývalou čerpacou stanicou treba odbočiť doprava, tým sa dostanete do údolia, kde je chatová osada a odtiaľ do zátoky. Je tam dobrý prístup k vode asi 20 m od cesty.

Lokalita Valkov - Tišava: Dostanete sa tam z Tišavy po lesnej ceste až priamo k zátoke. Na ľavej strane zátoky je v hĺbke 2 - 5 m ponorená zvislá skala, okolo ktorej sa zdržiavajú ostrieže a šťuky. Okrem nej je tam možné vidieť pne stromov a v ich blízkosti často aj zubáče. V noci je táto lokalita zaujímavejšia ako cez deň.