Čistota stredísk na Domaši sa bude v piatok, 26. apríla kontrolovať

  • PDF
Užívateľské hodnotenie: / 0
NajhoršíNajlepší 

Neporiadok na Domaši sa postaral o zaujímavú občiansku iniciatívu "Vyčisťme si brehy Domaše". Aktivisti tak reagujú na súčasný stav a neporiadok, ktorý robia síce návštevníci, ale hlavne je vizitkou vedení obcí, v akom stave strediská udržujú a ako ich zanedbávajú. V piatok, 26. apríla sa bude preto kontrolovať čistota vo všetkých strediskách na Domaši. Čo sa bude kontrolovať a čo čaká vedenia obcí, ktoré budú mať v stediskách neporiadok?

Nie je možné tolerovať stav, aby obce v okolí Domaše vyberali od chatárov, podnikateľov a rekreantov vysoké poplatky a za tieto poplatky nič verejnosti neposkytovali. Poriadok v strediskách, to je úplné minimum, ktoré šikovný starosta či starostka dokáže zariadiť prostredníctvom zopár nezamestnaných, doslova za pár hodín. Nezamestnaných je pritom v celej Domašskej doline dostatok.


Ak dokáže obec Bžany zabezpečiť upratovanie strediska vo vlastnej réžii, musia to zvládnuť aj iné obce. Ak to nedokážu, niekde musí byť problém.


Nepokosené verejné plochy, PET fľaše, rozbité sklo či konzervy, to všetko je Domašská realita dnešných dní v poniektorých strediskách. Prečítajte si, čo sme vymysleli a aká "verejná spoveď" čaká starostov obcí, ktoré budú mať v strediskách neporiadok.


Čo sa bude v piatok, 26. apríla kontrolovať?

Na kontrolu budú pozvaní aj zástupcovia médií a bude vyhotovená fotodokumentácia. Navštívime strediská ktoré patria pod obec Bžany, Nová Kelča, Holčíkovce a Kvakovce.


Kontrolovať sa bude čistota v strediskách po zime, rekreačné zóny, verejné plochy a priestranstvá, okolie vody, okolie ciest v rekreačných oblastiach a okolie kontajnerov. Samosrpáva okolitých obcí tak má 5 slnečných dní na to, aby sa postarala o čistotu v rekreačných zónach, ktoré pod nich patria. Výsledky budú zverejnené v piatok poobede aj s fotodokumentáciou.


Obce, ktoré svoje strediská vyčistia budú odmenené spokojnosťou návštevníkov. Navyše urobíme anketu o najlepšie pripravené stredisko na sezónu z hľadiska čistoty, keďže v sobotu majú byť už letné teploty.


Čo v prípade, ak rekreačné oblasti nebudú v piatok vyčistené?

Široká Slovenská verejnosť uvidí, v akom stave nechali samosprávy v okolí Domaše rekreačné strediská na vyčistenie dobrovoľníkom. Bude to ich verejná hanba. Samospráve však neostaneme nič dlžný a keď oni nie sú schopní upratať strediská aj napriek tomu, že im chatári, podnikatelia a rekreanti platia dane, budeme sa za nich pýtať na to, kde idú ich peniaze z Domaše?


Na čo sa budeme starostov pýtať, ak strediská nebudú vyčistené? 

Prostredníctvom Zákona o Slobodnom prístupe k informáciám sa budeme vedenia obcí pýtať na rôzne otázky, ktoré súvisia s hospodárením obcí pod ich vedením. Verejnosť má právo vedieť, ako gazdujú, keď nemajú peniaze na veci, ktoré sú všade vo svete úplne samozrejmé.  Navyše čistota sa dá udržať doslova za pár Eur.  Aké otázky dostanú vedenia obcí ak bude v strediskách neporiadok?


1.  Koľko Vaša obec vybrala na dani za rekreačné chaty od kedy ste starostom či starostkou za jednotlivé roky?


2.  Koľko Vaša obec vybrala na dani od podnikateľov za jednotlivé roky, od kedy ste starostom či starostkou?


3. Koľko Vaša obec vybrala na poplatkoch , alebo na prenájmoch majetku v rekreačných oblastiach za roky, od kedy ste starostom či starostkou ?


4. Koľko Vaša obec získala peňazí z predaja pozemkov za roky od kedy ste starostom či starostkou? Predložte zoznam všetkých predaných pozemkov aj s uvedením: komu ste predali, v akej výmere a za akú sumu bol pozemok predaný.


5.  Aký bol a je Váš mesačný plat ako starostu či starostky od nástupu do funkcie? Koľko odmien ste mali a v akej výške počas svojho pôsobenia?


6.  Aká je odmena súčasného zástupcu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva za jednotlivé mesiace?


7. Koľko má Vaša obec zamestnancov a koľko obec vynakladá na mzdy ročne?


8. Aké investície urobila obec pod Vašim vedením na Domaši?


9. Predložte kópie všetkých zápisníc zo zasadnutí obecných zastupiteľstiev od Vášho nástupu  do funkcie až do dnešných dní.


Všetky odpovede podrobíme podrobnej analýze a sprístupníme verejnosti, aby si sama vyhodnotila, či je situácia taká kritická a či naozaj "obracajú" každý cent, keď nie sú schopní vyčistiť strediská.


Vyjadrite svoj názor v ankete. Kto má podľa Vás upratovať Domašu. Samospráva obcí, alebo dobrovoľníci?

 

Cykloturistika

Rybolov

Vodné športy

uvod3