Kecerovce

1118315425.jpgObec vznikla zlúčením obcí Kecerovské Kostoľany a Kecerovské Pekľany. Kecerovské Kostoľany ako staršia osada sa uvádza až v 16. – 17. stor., keď mala právo krajinských trhov, v r. 1780 právo až 4 trhov. V obci stará vozáreň premenená na hostinec. Kecerovské Pekľany ako osada sa spomína od r. 1320.
Kaštieľ, pôvodne renesančný zámok z r. 1582, prestavaný v 19. stor., so zachovaným renesančným oknom na fasáde. Kostol rímskokatolícky renesančný z r. 628, barokovo prestavaný v 18. stor. a klasicisticky obnovený v 19. stor. V chotári obce zrúcaniny starého hradu Lipovec.